رویه ارسال سفارش

پس از نهایی شدن سفارش و دریافت سفارش برروی سایت تولزپولز،حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری سفارش شما تحویل سیستم حمل و نقل خواهد شد.
هزینه ارسال سفارشات به صورت پس کرایه توسط سیستم حمل و نقل در محل تحویل دریافت خواهد شد.
توجه بفرمایید
تمامی کالاهای toolspools دارای بیمه نامه توسط سازمان حمل و نقل میباشند.لطفا قبل از تایید تحویل کالا از ناوگان حمل و نقل به سالم بودن فیزیکی محصول دقت فرمایید.