شرایط بازگردانی کالا

در صورتی که کالا دارای ایراد ظاهری و مغایرت مدل باشد حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت موضوع را به پشتیبانی اطلاع دهید.
در صورتی که از خرید خود صرفنظر نمایید می توانید حداکثر ظرف مدت ۷ روز در صورتی که درب جعبه را باز نکرده باشید کالا را مرجوع و پس از بررسی مسئول بازرسی کیفیت سلامت کالا،درصورت سلامت و کامل بودن قطعات،وجه خود را دریافت نمایید. (هزینه های ارسال از وجه پرداختی کسر خواهد شد.)